EN
יום ג' 11.12.2018
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
סטטוס מכולה בארץ
מעקב מכולות - Iscont Line

המשך עדכונים בנוגע לשביתה

המשך עדכונים בנוגע לשביתה
המשך עדכונים בנוגע לשביתה

להלן מכתב מלשכת הספנות הכולל המשך עדכוונים בנוגע לשביתה 

למכתב לשכת הספנות 

×