EN
יום א' 21.01.2018
הכי נצפות
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מעקב מכולות - Iscont Line
האוניה Grande Italia הפלגה מספר 17011
05.06.17
האוניה Grande Italia הפלגה מספר 17011
Grande Benin 17005
31.05.17
Grande Benin 17005
המשך עדכונים בנוגע לשביתה
22.03.17
המשך עדכונים בנוגע לשביתה
עדכון שביתה בנמלי אשדוד וחיפה
22.03.17
עדכון שביתה בנמלי אשדוד וחיפה
האוניה Fortunate הפלגה 709
05.03.17
האוניה Fortunate הפלגה 709
עדכון היטלי דלק חודש מרץ
28.02.17
עדכון היטלי דלק חודש מרץ
סגרי מכולות
14.02.17
סגרי מכולות
האוניה ER PUSAN הפלגה מספר 41
11.01.17
האוניה ER PUSAN הפלגה מספר 41
×